Thứ sáu, 15/12/2017, 05:33 GMT+7.
Cách tính Kim Lâu

TỐN

Kim lâu súc

(16)

 

LY

Không phạm kim lâu

(17)

KHÔN

Kim lâu Thân

Khởi mườituổi

(18)

CHẤN

Không phạm kim lâu

Khởi bảy mươi

(15)

NGŨ TRUNG

Khởi năm mươi

ĐOÀI

Không phạm kim lâu

Khởi hai mươi

(11)(19)

CẤN

Kim lâu Tử

Khởi sáu mươi

(14)(51)

KHẢM

Không phạm kim lâu

Khởi bốn mươi

(13)

CÀN

Kim lâu Thê

Khởi ba mươi

(12)
 

 

 

Kim lâu gồm có , Kim Lâu Thân kỵ bản thân mình, Kim Lâu Thê kỵ vợ, Kim Lâu Tử kỵ con, Kim Lâu Súc kỵ chăn nuôi gia súc. Các cung phạm kim lâu là Khôn, Càn, Cấn, Tốn, Các cung không phạm là Đoài, khảm, Chấn , Ly, ngũ Trung.

Cách tính như sau:Theo quy luật chuyển cung bát quái, thuận kim đồng hồ, cứ cách một cung phạm Kim lâu thì một cung không phạm kim lâu.nếu bạn nào sáng ý có thể điểm trên bàn tay cũng tính được kim lâu.

Mười tuổi khởi tại cung khôn phạm kim lâu Thân, 11 tuổi tại cung Đoài Không phạm, 12 tuổi tại cung Càn phạm kim lâu thê, 13 tuổi tại cung Khảm không phạm, 14 tuổi tại Cấn phạm kim lâu Tử, 15 tuổi tại Chấn không phạm, 16 tuổi tại Tốn phạm kim lâu Súc, 17 tuổi không phạm, 18 tuổi tại Khôn phạm kim lâu Thân, 19 tuổi tại Đoài không phạm. 

  • Hai mươi  tuổi khởi tại cung Đoài không phạm kim lâu, 21 tuổi tại cung Càn  phạm phạm kim lâu Thê, 22 tuổi tại cung Khảm Không  phạm kim lâu, 23 tuổi tại Cấn phạm phạm kim lâu Tử, 24 tuổi tại Chấn không phạm kim lâu, 25 tuổi tại Tốn phạm kim lâu Súc, 26 tuổi tại Ly không phạm kim lâu, 27 tuổi Khôn phạm kim lâu Thân, 28 tuổi tại Đoài không phạm kim lâu, 29 tuổi tại Càn phạm kim lâu Thê. 
  • 30 tuổi, 40 tuổi, tiếp tục chuyển thuận kim đồng hồ như 10 tuổi và 20 tuổi
  • 50 tuổi khởi tại ngũ trung không phạm kim lâu, 51 tuổi chuyển đến Cấn phạm kim lâu Thê, 52 tuổi Chấn không phạm, tiếp tục chuyển thuận kim đồng hồ.
  • 60 tuổi, 70 tuổi cũng tính chuyển thuận kim đồng hồ trên bát quái  như 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi .

Nguồn: Thong Tri

tuoi pham kim lau

Admin cho minh hoi :Theo cach tinh nay thi tuoi 28 khong pham kim lau. nhung cach tinh theo phep toan thi lai pham kim lau than. vay cai nao moi dung   05-08-2015-09.41

( Le Ngoc Bich )

Rất cảm ơn ngườ viết web này!   25-12-2013-05.16

( Le van bay )

Hoan hô Website này

Website này rất hay, rất nhiều kiến thức bổ ích. Rất mong nó sẽ phát triển mạnh, đăng tải nhiều thông tin và kiến thức hữu ích cho cộng đồng!   07-02-2011-17.10

( NHSan )

Các tin khác