Thứ hai, 26/02/2018, 02:33 GMT+7.
Xây nhà hướng Bắc nghịch hướng

HƯỚNG CỦA CHÍNH CỦA NGƯỜI TÂY MẠNG: Các tuổi thuộc Tây mạng (Tây tứ trạch) Hướng xây nhà tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông bắc, Tây nam. Còn lại hướng Đông, Đông Nam, hướng Bắc, hướng Nam là nghịch hướng.
Xây nhà hướng Bắc nghịch hướng, không nên xây nhà hoặc mua nhà ở vào hướng này, trường hợp đặc biệt không thể tránh thì phải chọn cửa như sau:


Đặt cửa hướng Bắc từ 353 đến 22 độ .

Nguồn: Teenthoinay

KzFYcikVLvSFDiH

At last! Soomnee with real expertise gives us the answer. Thanks!   23-10-2012-22.43

( Aaisha )

Các tin khác