Chủ nhật, 17/12/2017, 05:27 GMT+7.
Thời gian sữa chữa nhà

Nhà ở một thời gian dài thì sẽ có nhiều chỗ hư hỏng, hoặc những chi tiết trong nhà không còn hợp thời nữa cần phải sửa lại theo ý của mình, nhất là khi dọn về nhà  mới mua thì đương nhiên có nhiều chi tiết cần phải làm lại theo ý của mình, trong việc trang tu nhà cửa  theo quan niệm phong thủy thì cần phải dựa vào quy tắc sau đây:

 1. Tháng giêng thì nên sửa ở hướng Bắc, không nên sửa chữa ở hướng Nam và Tây Nam.
 2. Tháng Hai nên sửa ở phương Đông Bắc, không nên sửa chữa ở hướng Tây Nam và hướng Tây.
 3. Tháng ba nên sửa chữa ở hướng Đông, không Nên sửa chữa ở hướng Tây và Tây Bắc.
 4. Tháng tư nên sửa chữa ở hướng Đông, không Nên sửa chữa ở hướng Tây và Tây Bắc.
 5. Tháng năm nên sửa chữa ở hướng Đông Nam, không Nên sửa chữa ở hướng Tây Bắc và hướng Bắc.
 6. Tháng sáu nên sửa chữa ở hướng Nam, không Nên sửa chữa ở hướng Bắc  và Đông Bắc.
 7. Tháng bảy nên sửa chữa ở hướng Nam, không Nên sửa chữa ở hướng Bắc và Đông Bắc.
 8. Tháng tám nên sửa chữa ở hướng Tây Nam, không Nên sửa chữa ở hướng Đông Bắc  và hướng Đông.
 9. Tháng chín nên sửa chữa ở hướng Tây, không Nên sửa chữa ở hướng Đông và Đông Nam.
 10. Tháng mười nên sửa chữa ở hướng Tây, không Nên sửa chữa ở hướng Đông và Đông Nam.
 11. Tháng mười một nên sửa chữa ở hướng Tây Bắc, không Nên sửa chữa ở hướng Đông nam và hướng Nam.
 12. Tháng mười Hai nên sửa chữa ở hướng  Bắc, không Nên sửa chữa ở hướng Nam và Tây Nam.

 

Trên đây là những quy tắc Phong Thủy ứng dụng trong sửa chữa nhà ở cho phù hợp với ngũ hành trong năm, thí dụ như tháng Giêng là Dần thì hướng trực xung của Dần là  thân, nếu như phạm thì công việc sửa chữa không được suôn sẻ, dễ gây ra tai nạn, và sau khi sửa khí không được điều hòa, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.
Thiện Tâm

Nguồn: Thong Tri
Các tin khác