Thứ sáu, 15/12/2017, 05:53 GMT+7.
Pháp khí và trường thọ

CHIM HẠC 

 

NUÔI RÙA 
 


TRANH QUẢ ĐÀO


Ngoài tượng hình ông Thọ ra còn có rất nhiều biểu tượng pháp khí nói về trường thọ, như tranh, tượng, phù điêu có nhiều sanh khí giúp tăng cường tuổi thọ cho gia chủ và những thành viên trng gia đình, ở đây Thiện Tâm giới thiệu thêm ba loại pháp khí tăng cường tuổi thọ như, chim Hạc, nuôi Rùa, tranh quả Đào.

Nguồn: Thiện Tâm
Các tin khác