Thứ hai, 26/02/2018, 02:42 GMT+7.
Tâm linh và thuyền định

Tôi mới khám phá được rằng một người uống nước và ăn chay nghiêm ngặt thì người đó có thể được một số tính chất vĩ đại của sự thông suốt siêu phàm, biện tài vô ngại và nhạy cảm. Nhà văn và tu sĩ Charles Kingley (1819-1875)
 

 Hãy nghĩ thật sâu và chú tâm vào một hạt sồi. Quý vị đem chôn nó dưới lòng đất thì nó sẽ mọc lên cây sồi, còn nếu đem chôn một con cừu thì chẳng mọc lên được gì mà lại bị thúi rữa nữa. Kịch Tác Gia George Bernard Shaw
 

  Một người có cảm xúc tâm linh mãnh liệt không ăn xác chết. Kịch Tác Gia George Bernard Shaw

 Tôi nghĩ rằng sự tiến bộ tâm linh đòi hỏi - ở một giai đoạn nào đó - chúng ta phải ngưng tàn sát những bạn bè của chúng ta để thỏa mãn cho thể xác. Ghandhi

 Hãy cố gắng sống một đời sống trong sạch, lễ độ và đạo đức vì thân thể chúng ta là ngôi đền của Thượng Đế. Hãy gắng dùng những thực phẩm tinh khiết, những thức ăn bổ dưỡng và tránh xa những độc dược. Tóm lại một người ăn chay sẽ mau tiến bộ về tâm linh. Shri Anandi Ma
 
 Thiền định ăn chay rất quan trọng nếu chúng ta muốn nâng ý thức của chúng ta lên tới một bình diện cao hơn. Chúng ta dùng tình thương và từ bi đối với muôn loài, đừng để trái tim chúng ta thành sắt đá, hãy chuyển mục đích này cao xa hơn tầm tay với. Wai Lana
 
 Thức ăn là chất hóa học, và chất hóa học này sẽ ảnh hưởng đến ý thức của chúng ta; nếu chúng ta muốn đạt đến những tầng giới ý thức cao hơn thì chúng ta phải tiêu thụ chất hóa học nào giúp ích cho cơ thể và cho sự tiến hóa tâm linh của chúng ta. Daya-Arjava-Mitahara
 
 Các hàng thiện nam thiện nữ tu hành khổ nhọc chốn a lan nhã, hoặc trụ nơi từ tâm, hoặc trì chú thuật, hoặc cầu giải thoát, hoặc hướng về đại thừa, nhưng bởi vì còn ăn thịt nên bị nhiều sự chướng ngại, công hạnh không được thành tựu. Cho nên Bồ Tát nếu muốn được lợi ích cho mình và chúng sanh, quyết không nên ăn thịt. Lời Phật
 
 Khi ăn thịt cầm thú chẳng những khiến chúng ta lún sâu vào ác nghiệp mà còn làm cho tâm trí thô trược, không nhạy cảm đối với tâm linh. Nó kéo con người xuống bình diện cầm thú. Ăn thứ gì giống thứ ấy. Đó là điều không tránh khỏi. Đạo sư Hazur Maharaj Sawan Singh
 
 Khi loài vật bị giết, chúng rất đau đớn, sợ hãi và căm hận khiến các độc tố tiết ra thấm vào thịt của chúng và hại những người ăn thịt chúng. Vì chấn động lực của loài vật thấp hơn loài người, chúng sẽ ảnh hưởng đến chấn động lực và sự phát triển trí huệ của chúng ta. Thanh Hải Vô Thượng Sư
 
 Thân thể là ngôi đền của Thượng Đế. Chúng ta hãy cố gắng dùng những thức ăn bỗ dưỡng và tinh khiết… vì ăn chay tâm linh mau phát triển. Dhyan Yoga
 

  Sát sanh và ăn thịt động vật là hành vi sinh ra nghiệp chướng nặng nề làm cản trở sự giải thoát của linh hồn - và những nghiệp quả này phải trả bằng bệnh tật và đau khổ. Sant Thakar Singh

  Loại thiền định nào cho phép ăn thịt là không có mục đích tu hành cao thượng… Một bữa ăn chay cung cấp những điều kiện cần thiết cho sức khỏe, và thăng bằng thể xác vật chất để ý thức có thể thăng hoa lên trình độ cao hơn ở bên trong. Sant Thakar Singh
Nguồn:
Các tin khác