Chủ nhật, 25/02/2018, 16:20 GMT+7.
Chọn ngày tốt xấu tháng 11 - 2008

A.Những ngày tốt trong tháng:

 1. Thứ tư 30-10-2008 dl _ Ngày 02 tháng 10 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Dậu.
 2. Thứ hai 03-11-2008 dl – Ngày 06 tháng 10 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Sửu.
 3. Chủ nhật 09-11-2008 dl    – Ngày 12 tháng 10 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Mùi.
 4. Thứ tư 12-11-2008 dl – Ngày 15 tháng 10 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Tuất.
 5. Thứ bảy 15-11-2008 dl – Ngày 18 tháng 10 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Sửu.
 6. Thứ sáu 28-11- 2008 dl Ngày 01 tháng 11 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Dần.

B. Ngày tốt cho hôn nhân giá thú:

 1. Thứ tư 30-10-2008 dl _ Ngày 02 tháng 10 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Dậu.
 2. Thứ hai 03-11-2008 dl – Ngày 06 tháng 10 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Sửu.
 3. Thứ bảy 15-11-2008 dl – Ngày 18 tháng 10 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Sửu.
 4. Thứ sáu 28-11- 2008 dl Ngày 01 tháng 11 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Dần.

C. Ngày tốt cho việc sửa chữa nhà:

 1. Thứ tư 30-10-2008 dl _ Ngày 02 tháng 10 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Dậu.
 2. Thứ hai 03-11-2008 dl – Ngày 06 tháng 10 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Sửu.
 3. Chủ nhật 09-11-2008 dl    – Ngày 12 tháng 10 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Mùi.
 4. Thứ bảy 15-11-2008 dl – Ngày 18 tháng 10 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Sửu.
 5. Thứ sáu 28-11- 2008 dl Ngày 01 tháng 11 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Dần.

D. Ngày Tốt cho khai trương mở hàng buôn bán:

 1. Thứ tư 30-10-2008 dl _ Ngày 02 tháng 10 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Dậu.
 2. Thứ hai 03-11-2008 dl – Ngày 06 tháng 10 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Sửu.
 3. Thứ bảy 15-11-2008 dl – Ngày 18 tháng 10 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Sửu.
 4. Thứ sáu 28-11- 2008 dl Ngày 01 tháng 11 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Dần.
 5. Thứ sáu 28-11- 2008 dl Ngày 01 tháng 11 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Dần.

E.Ngày tốt cho việc động thổ:

 1.  Thứ tư 30-10-2008 dl _ Ngày 02 tháng 10 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Dậu.
 2. Thứ hai 03-11-2008 dl – Ngày 06 tháng 10 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Sửu.
 3. Thứ bảy 15-11-2008 dl – Ngày 18 tháng 10 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Sửu.
 4. Thứ sáu 28-11- 2008 dl Ngày 01 tháng 11 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Dần.

F.Ngày tốt cho việc xuất hành:

 1. Thứ tư 30-10-2008 dl _ Ngày 02 tháng 10 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Dậu.
 2. Thứ hai 03-11-2008 dl – Ngày 06 tháng 10 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Sửu.
 3. Thứ bảy 15-11-2008 dl – Ngày 18 tháng 10 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Sửu.
 4. Thứ sáu 28-11- 2008 dl Ngày 01 tháng 11 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Dần.

G.Ngày tốt cho động quan, an táng, hành tang:

 1. Thứ tư 30-10-2008 dl _ Ngày 02 tháng 10 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Dậu.
 2. Thứ hai 03-11-2008 dl – Ngày 06 tháng 10 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Sửu.
 3. Thứ tư 12-11-2008 dl – Ngày 15 tháng 10 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Tuất.
 4. Thứ bảy 15-11-2008 dl – Ngày 18 tháng 10 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Sửu.
 5. Thứ sáu 28-11- 2008 dl _ Ngày 01 tháng 11 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Dần.
Nguồn: Thiện Tâm
Các tin khác