Chủ nhật, 25/02/2018, 06:40 GMT+7.
Chọn ngày tốt xấu tháng 12 - 2008

A.Những ngày tốt trong tháng:

  1. Thứ bảy-29-11-2008 dl _ Ngày 02 tháng 11 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Mão.
  2. Thứ tư-03-12-2008 dl – Ngày 06 tháng 11 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Mùi.
  3. Thứ bảy 06-12-2008 dl    – Ngày 09 tháng 11 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Tuất.
  4. Chủ nhật 07-12 -2008 dl – Ngày 10 tháng 11 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Hợi.
  5. Thứ sáu-12-12-2008 dl – Ngày 15 tháng 11 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Thìn.
  6. Thứ ba 16-12- 2008 dl _ Ngày 19 tháng 11 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Thân.
  7. Thứ năm 18-12-2008 dl  _ Ngày 21 tháng 11 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Tuất.
  8. Chủ nhật 21-12-2008 dl  _ Ngày 24 tháng 11 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Sửu.

B. Ngày tốt cho hôn nhân giá thú:
1   Chủ nhật 07-12 -2008 dl – Ngày 10 tháng 11 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Hợi.
2   Thứ ba 16-12- 2008 dl _ Ngày 19 tháng 11 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Thân.

C. Ngày tốt cho việc sửa chữa nhà:
1.  Thứ tư-03-12-2008 dl – Ngày 06 tháng 11 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Mùi.
2.  Chủ nhật 07-12 -2008 dl – Ngày 10 tháng 11 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Hợi.
3.  Thứ sáu-12-12-2008 dl – Ngày 15 tháng 11 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Thìn.
4. Thứ ba 16-12- 2008 dl _ Ngày 19 tháng 11 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Thân.
5.  Thứ năm 18-12-2008 dl  _ Ngày 21 tháng 11 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Tuất.

D. Ngày Tốt cho khai trương mở hàng buôn bán:
1.  Thứ tư-03-12-2008 dl – Ngày 06 tháng 11 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Mùi.
2.  Chủ nhật 07-12 -2008 dl – Ngày 10 tháng 11 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Hợi.
3.  Thứ ba 16-12- 2008 dl _ Ngày 19 tháng 11 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Thân.

E.Ngày tốt cho việc động thổ:
1.  Chủ nhật 07-12 -2008 dl – Ngày 10 tháng 11 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Hợi.
2.  Thứ ba 16-12- 2008 dl _ Ngày 19 tháng 11 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Thân.

F.Ngày tốt cho việc xuất hành:
1. Thứ tư-03-12-2008 dl – Ngày 06 tháng 11 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Mùi.
2.  Chủ nhật 07-12 -2008 dl – Ngày 10 tháng 11 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Hợi.
3.  Thứ ba 16-12- 2008 dl _ Ngày 19 tháng 11 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Thân.

G.Ngày tốt cho động quan, an táng, hành tang:
1.   Thứ bảy-29-11-2008 dl _ Ngày 02 tháng 11 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Mão.
2.  Thứ bảy 06-12-2008 dl    – Ngày 09 tháng 11 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Tuất.
4.  Thứ ba 16-12- 2008 dl _ Ngày 19 tháng 11 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Thân.
5.  Thứ năm 18-12-2008 dl  _ Ngày 21 tháng 11 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Tuất.
6.  Chủ nhật 21-12-2008 dl  _ Ngày 24 tháng 11 Mậu Tý_ Ngày này kỵ tuổi Sửu.

 

Thiện Tâm

Nguồn: Thongtri.com
Các tin khác