Thứ bảy, 25/11/2017, 03:31 GMT+7.
Tuổi Bính Tý (nam, nữ xem chung) sinh 1936 và 1996
  1. Vận hạn cuộc đời:

Thuận sanh vào mùa Thu và Đông thì tốt , còn sanh vào mùa hạ và xuân thì cuộc đời sau này có chút gian lao cực khổ. Nói chung tuổi Bính Tý khó được thuận thảo hoàn hảo vì can chi tương khắc ( Chi khắc Can còn gọi là Địa khắc Thiên).
Tuổi Bính Tý lúc nhỏ phải trải qua nhiều gian lao cực khổ có thể một vài lần bị tai nạn, khó có cuộc sống bình yên, dần dần lớn lên thì có khá hơn nhất là sau 32 tuổi có nhiều chuyển biến tốt cho cuộc đời nhưng cũng không phải hoàn toàn tốt.

  1. Sự nghiệp công danh:

Công danh sự nghiệp ở mức trung bình riêng những người thuận sanh thì có khá hơn nhưng không ở mức tột đỉnh, nhờ có tính sáng suốt , hiếu động, thích mài mò làm việc, chịu khó nhẩn nại sự nghiệp ngày càng được vững chắc, tiền tài có khá dả hơn nhất là sau 32 tuổi.

  1. Tình cảm gia đình:

Vần đề tình cảm có nhiều biến cố xảy ra trong cuộc đời luôn đau khổ sầu nảo khi mới bước vào yêu cho đến trước tuổi 32 và sau đó thì giảm dần sự khó khăn, đem lại cái tốt đẹp nhiều hơn nhưng không phải hoàn toàn tốt đẹp. Tuy nhiên tuổi Bính Tý vẩn có ngoại lệ có rất ít người được hạnh hạnh phúc lâu dài tình yêu mỹ mản .

  1. Trong năm 2008:

Năm nay 2008 bạn được một năm tương đối tốt đẹp, có sự vui vẻ trong gia đình, bạn bè, nhất là trong công việc làm ăn cũng như công danh sự nghiệp, có quý nhân giúp đở, có sự tiến bộ tốt. Tháng tốt 1, 3, 8, 10, 12, còn lại những tháng khác phải cẩn thận trong hành sự.

Nguồn: Thongtri.com
Các tin khác