Thứ bảy, 24/02/2024, 11:30 GMT+7.
PHÙ CHÚ TRỊ SƯNG TRẶC

 

Theo yêu cầu của bạn đọc, thongtri đưa 4 phù trị sưng trặc lên để các bạn tham khảo, có thể giúp ích được các bạn, có gì sai sót mong chư huynh đệ tỷ muội bổ khuyết.

 

1.CHÚ TRỊ SƯNG TRẶC:

1.Chú trị bông gân trật khớp:

"Út cà sa ma má, sinh tế mò rê búp thê"

Đọc thổi vào chỗ đau nam 7, nữ 9 lần.

2.CHÚ VUỐT SƯNG:

"Bách tô rô răn căn á"

Đọc thổi vuốt vào chỗ đau nam 7, nữ 9 lần.

3.Chú thổi trặc bông gân:

"Tá ní bú tăn nứ mứ tứ ứ ắc"

Đọc thổi vào chỗ đau nam 7, nữ 9 lần.

Nguồn: www.thongtri.com

A di da phat,nho cac thay chi meo chua dau khop   30-09-2014-10.11

( tamnguyen )

Các tin khác