Thứ sáu, 15/12/2017, 05:31 GMT+7.
Như ý ngũ hành phù

Phù này tuỳ nghi sử dụng trong mọi việc. Sức luyện càng cao thì diệu dụng càng lớn. Từ khoán sưng trặc, khoán dời ăn, huyết vận cho đến chữa tà , trấn nhà ếm đất đều được.

Tuy nhiên, cũng như hốt thuốc, ít bao giờ người ta dùng độc vị, sử dụng với những công năng lớn thì các thầy thường phối hợp nhiều đạo phù với nhau. Gọi là “Như ý” vì chữ phù xoay chuyển trong ý muốn của thầy, chữa bệnh cũng được mà hại người cũng được.

Photobucket

Chú:

- NAM MÔ 5 VỊ NGŨ HÀNH TRỢ LỰC CHO ĐỆ TỬ

- NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Nguồn:

Trả lời

Như ý ngũ hành phù , Thầy đã qua điểm đạo và tu luyện thì mới sử dụng có hiệu quả, Không phải mang trong người, bằng giấy tráng mực đỏ hoặc giấy vàng mực đen.   26-08-2013-09.39

( Thiện Tâm )

phép

Xin được cầu xin được biết Như ý ngũ hành phù làm bằng chất liệu giấy gì và xin ở đâu ạ ? Cất trong người hay trong ví bóp thưa ngài/   25-08-2013-21.17

( nguyễn đức hà )

Các tin khác